Anketa auditui

Norėdami sužinoti preliminarią kainą finansinių ataskaitų auditui, užpildykite šią anketą. Konfidencialumą garantuojame.

Įmonės tipas ir pavadinimas
Telefonas, faksas
Adresas (buveinės vieta)
Įmonės registracijos data
Elektroninis paštas
Filialų, padalinių skaičius ir vieta
Dukterinės arba asocijuotos bendrovės (nurodyti turimų akcijų procentą)
Veiklos rūšys
Ar vykdomos eksporto, importo operacijos?  Taip Ne
Ar yra vykdomas prekių (paslaugų) tiekimas į/iš ES šalis?  Taip Ne
Ar įmonė yra sudariusi (planuoja) kreditavimo, lizingo, faktoringo sutarčių?  Taip Ne
Pardavimo pajamos pagal paskutinės finansinių ataskaitų duomenys/planuojamos
Esamos
Planuojamos
Ilgalaikio turto balansinės vertė pagal paskutines finansinių ataskaitų duomenys/planuojamos
Esamos
Planuojamos
Trumpalaikis turtas pagal paskutinės finansinių ataskaitų duomenys/planuojamos
Esamos
Planuojamos
Įstatinis kapitalas pagal paskutinės finansinių ataskaitų duomenys/planuojamos
Esamos
Planuojamos
Vidutinis darbuotojų skaičius
Apskaitos kompiuterizavimo lygis (Buhalterinė programa)
Pageidautina audito išvados gavimo data
Prašome nurodyti, ar buvo atliktas auditas ankstenius laikotarpius, jei taip, kokia gauta išvada.
Prašome nurodyti, kada buvo atliktas paskutinis valstybinių institucijų patikrinimas
Kita, papildoma informacija
Šiuos duomenis užpildė

Turėdami šiuos duomenis mes galėsime pasiūlyti kvalifikuotą audito grupę bei numatyti audito kainą.